விஜய்யும் பத்தோடு பதினொன்று அரசியல்வாதி தானா? நூலிழையில் காப்பாற்றப்பட்ட சிறுவன் உயிர்..!