உலக முதியோர் துஷ்பிரயோக விழிப்புணர்வு தினம்… வரலாறு, முக்கியத்துவம் மற்றும் சிறப்புகள் இதோ…

முதியோர் துஷ்பிரயோகம் என்பது உலகளாவிய பிரச்சனையாகும், இது உலகளவில் மில்லியன் கணக்கான வயதானவர்களை பாதிக்கிறது. முதியோர் துஷ்பிரயோகம் அதிகரித்து வருவது, பெரும்பாலும் தடைசெய்யப்பட்ட மற்றும் புறக்கணிக்கப்பட்ட பிரச்சனையாகவே உள்ளது, அரசாங்கங்களும் சமூக சேவை நிறுவனங்களும் அதைத் தடுப்பதற்கும் நிவர்த்தி செய்வதற்கும் பயனுள்ள நடவடிக்கை எடுக்கத் தவறிவிடுகின்றன.

முதியோர் துஷ்பிரயோகம் மற்றும் புறக்கணிப்பு பிரச்சினை பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும், அத்துடன் புரிந்துணர்வையும் மரியாதையையும் ஊக்குவிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டு ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் முதியோர் துஷ்பிரயோகம் தடுப்புக்கான சர்வதேச நெட்வொர்க் மற்றும் உலக சுகாதார அமைப்பு ஆகியவற்றால் உலக முதியோர் துஷ்பிரயோக விழிப்புணர்வு தினம் நிறுவப்பட்டது.

உலக முதியோர் துஷ்பிரயோக விழிப்புணர்வு தினம் என்பது முதியோர் துஷ்பிரயோகம் மற்றும் புறக்கணிப்புக்கு பங்களிக்கும் கலாச்சார, சமூக, பொருளாதார மற்றும் மக்கள்தொகை காரணிகளை வெளிப்படுத்தும் ஒரு வாய்ப்பாகும். முதியோர் துஷ்பிரயோகம் என்பது ஒரு தீவிரமான பொது சுகாதாரம் மற்றும் சமூகப் பிரச்சினை என்பதை நினைவூட்டுவதாகவும், இது வயதானவர்களின் உடல் மற்றும் மன நலனில் தீங்கான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதற்கான சான்றுகளுடன் இது செயல்படுகிறது.

உலக முதியோர் துஷ்பிரயோக விழிப்புணர்வு தினம் 2024 தேதி:
இந்த ஆண்டு, உலக முதியோர் துஷ்பிரயோக விழிப்புணர்வு தினம் (WEAAD) சனிக்கிழமை, 15 ஜூன் 2024 அன்று கொண்டாடப்படும்

உலக முதியோர் துஷ்பிரயோக விழிப்புணர்வு தினத்தின் தீம் 2024:
2024 ஆம் ஆண்டின் உலக முதியோர் துஷ்பிரயோக விழிப்புணர்வு தினத்தின் கருப்பொருள் ‘அவசரநிலைகளில் நம் கவனத்தை முதியோர்களின் மீது வைப்பது ‘

உலக முதியோர் துஷ்பிரயோக விழிப்புணர்வு தினத்தின் வரலாறு:
உலக முதியோர் துஷ்பிரயோக விழிப்புணர்வு தினம் (WEAAD) ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் 15 அன்று முதியோர் துஷ்பிரயோகம் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த அனுசரிக்கப்படுகிறது. முதியோர் துஷ்பிரயோகம் தடுப்புக்கான சர்வதேச வலையமைப்பின் (INPEA) கோரிக்கையின் பேரில் 2011 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் ஐக்கிய நாடுகளின் பொதுச் சபையால் இது முதன்முதலில் நிறுவப்பட்டது, அவர் ஜூன் 2006 இல் தினத்தை நிறுவினார். WEAAD என்பது மனிதாபிமானமற்றவை பற்றி மக்கள் அறிய ஒரு விழிப்புணர்வு நாள். முதியவர்களை துஷ்பிரயோகம் செய்யும் செயல், மற்றும் நமது பழைய தலைமுறையினர் சிலருக்கு இழைக்கப்படும் துஷ்பிரயோகம் மற்றும் துன்பங்களை எதிர்க்கவும் தடுக்கவும் நடவடிக்கைகளை பரிந்துரைக்கவும்.

உலக முதியோர் துஷ்பிரயோக விழிப்புணர்வு தினம் இந்த அழுத்தமான பிரச்சினைக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க ஒரு வாய்ப்பை வழங்குகிறது. முதியோர் துஷ்பிரயோகத்தைத் தடுக்கவும் தடுக்கவும் அரசாங்கங்கள், சமூகங்கள் மற்றும் தனிநபர்கள் அனைவரும் நடவடிக்கை எடுக்கலாம். இதில், பிரச்சினையைப் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துதல், துஷ்பிரயோகத்தை நிலைநிறுத்தும் அணுகுமுறைகள் மற்றும் நடத்தைகளை சவால் செய்தல், முதியவர்களின் உரிமைகள் மற்றும் நல்வாழ்வை மேம்படுத்துதல் ஆகியவை அடங்கும்.

உலக முதியோர் துஷ்பிரயோக விழிப்புணர்வு தினத்தின் முக்கியத்துவம்:
உலக முதியோர் துஷ்பிரயோக விழிப்புணர்வு தினம் முதியவர்களிடம் நேர்மறையான அணுகுமுறைகள் மற்றும் நடத்தைகளை மேம்படுத்துவதற்கும், முதியோர் துஷ்பிரயோகம் குறித்த பிரச்சினை பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கும் ஒரு முக்கியமான வாய்ப்பை வழங்குகிறது. முதியோர் துஷ்பிரயோகம் என்பது பாலினம், இனம் அல்லது சமூக பொருளாதார நிலை ஆகியவற்றைப் பொருட்படுத்தாமல் யாரையும் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு தீவிரமான பிரச்சனை என்பதை நினைவூட்டுவதாகவும் இது செயல்படுகிறது. முதியவர்கள் மதிக்கப்படும் மற்றும் மதிக்கப்படும் சமூகத்தை உருவாக்க, அவர்களின் உரிமைகள் நிலைநிறுத்தப்படுவதற்கு நாம் ஒன்றாக உதவலாம்.

உலக முதியோர் துஷ்பிரயோக விழிப்புணர்வு தினத்தை கொண்டாடுவதன் நோக்கம், முதியவர்களின் துஷ்பிரயோகத்தின் தீங்கு விளைவிக்கும் விளைவுகளை முன்னிலைப்படுத்துவதும், முதியவர்களின் உரிமைகள் மற்றும் நல்வாழ்வை மேம்படுத்துவதும் ஆகும். முதியோர் துஷ்பிரயோகம் என்பது உலகளாவிய பிரச்சனையாகும், இது உலகளவில் 1 முதல் 10 சதவீத வயதானவர்களை பாதிக்கிறது. இது உடல், பாலியல் மற்றும் நிதி துஷ்பிரயோகம், புறக்கணிப்பு மற்றும் கைவிடுதல் உட்பட பல வடிவங்களை எடுக்கலாம். முதியவர்களின் துஷ்பிரயோகத்தின் தாக்கம் பேரழிவை ஏற்படுத்துகிறது, வயதானவர்களின் உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கிறது மற்றும் சமூக தனிமை மற்றும் மனச்சோர்வுக்கு வழிவகுக்கிறது.

இந்த உலக முதியோர் துஷ்பிரயோக விழிப்புணர்வு நாளில் முதியோர் துஷ்பிரயோகத்திற்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை எடுப்போம் மற்றும் இந்த கொடூரமான குற்றத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆதரவளிப்போம்.