சக்தி வாய்ந்த ஸ்ரீ ராகவேந்திர கவசம்

0bbbdde89f6239278c8f21ebda41192c

இன்று வியாழக்கிழமை குருமார்களுக்கு ஏற்ற உகந்த நாள். சாய்பாபா, ராகவேந்திரர் கோவில்களில் வழிபாடுகள் அதிகம் நடக்கும் நாள் இன்றைய நாளில் சாய்பாபா கோவிலுக்கு சென்றும், ராகவேந்திரர் கோவிலுக்கும் சென்று வழிபாடுவார்கள் மக்கள். ராகவேந்திரர் தமிழ் நாட்டின் புவனகிரியில் பிறந்து தஞ்சாவூரில் வாழ்ந்து ஆந்திர மாநிலம் மந்த்ராலயத்தில் ஜீவசமாதியானவர் ஆவார். இவர் ஜீவசமாதியாகி 700 வருடங்கள் இந்த சமாதியில் ஜீவனுடன் இருந்து அருள்பாலிப்பேன் என கூறியுள்ளார்.

தற்போதும் பக்தர்கள் வாழ்வில் பல அதிசயங்களை நிகழ்த்தி வருகிறார் ராகவேந்திரர். இவரது முக்கிய கோவில் தமிழ்நாட்டில் தஞ்சாவூரில் உள்ளது. பல இடங்களில் புதிதாக ராகவேந்திர பிருந்தாவனம் கட்டி வழிபாடு நடந்து வருகிறது.

ராகவேந்திரருக்குரிய கீழ்க்கண்ட கவசத்தை தினமும் பாடி அவருடைய முழு அருளாசியை பெறுங்கள்.

கவசம் ராகவேந்த்ரஸ்ய யதீந்த்ரஸ்ய மஹாத்மந: |
வக்ஷ்யாமி குருவர்யஸ்ய வாஞ்சிதார்த்த ப்ரதாயகம் || 1

ரிஷிரஸ்யாப்பணாசார்ய: சந்தோநுஷ்டுப் ப்ரகீர்திதம் |
தேவதா ஸ்ரீ ராகவேந்த்ர குருரிஷ்டார்த்த ஸித்தயே || 2

அஷ்டோத்தரசதம் ஜப்யம் பக்தியுக்தேந சேதஸா |
உத்யத் ப்ரத்யோதநத்யோதம் தர்மகூர்மாஸநேஸ்திதம் || 3

கதயத் கத்யோதநத்யோத ப்ரதாபம் ராமமானஸம் |
த்ருதகாஷாய வஸநம் துளஸீ ஹார வக்ஷஸம் || 4

தோர்த்தண்ட விலஸத்தண்ட கமண்டலு விராஜிதம் |
அபயக்ஞான முத்ராக்ஷ மாலாலோல கராம்புஜம் || 5

யோகீந்த்ரவந்த்ய பாதாப்ஜம் ராகவேந்த்ர குரும் பஜே |
சிரோ ரக்ஷது மே நித்யம் ராகவேந்த்ரோகிலேஷ்டத: || 6

பாபாத்ரி பாடனே வஜ்ர: கேசான் ரக்ஷது மே ஸதா |
க்ஷமாஸுரகணாதீசோ முகம் ரக்ஷது மே குரு: || 7

ஹரி ஸேவால்லப்த ஸர்வ ஸம்பத் பாலம் மமாவது |
தேவஸ்வபாவோவது மே த்ருசௌ தத்வ ப்ரதர்சக: || 8

இஷ்ட ப்ரதான கல்பத்ரு: ச்ரோத்ரே ச்ருத்யர்த்த போதக : |
பவ்ய ஸ்வரூபோ மே நாஸாம் ஜிஹ்வாம் மேவது பவ்யக்ருத் || 9

ஆஸ்யம் ரக்ஷது மே துக்கதூல ஸங்காக்னி சர்யக: |
ஸுக தைர்யாதி ஸுகுணோ ப்ருவௌ மம ஸதாவது || 10

ஓஷ்டௌ ரஷது மே ஸர்வ க்ரஹ நிக்ரஹ சக்திமான் |
உபப்லவோததேஸ் ஸேது: தந்தான் ரக்ஷது மே ஸதா || 11

நிரஸ்ததோஷோ மே பாது கபோலௌ ஸர்வபாலக : |
நிரவத்ய மஹாவேஷ: கண்டம் மேவது ஸர்வதா || 12

கர்ணமூலேது ப்ரத்யர்த்தி மூகத்வ கர வாங் மம |
பரவாதி ஜயீ பாது ஹஸ்தௌ ஸத்தத்வ வாதக்ருத் || 13

கரௌ ரக்ஷது மே வித்வத் பரிக்ஞேய விசேஷவான் |
வாக்வைகரீ பவ்யசேஷ: ஜயீ வக்ஷஸ்தலம் மம || 14

ஸதீ ஸந்தான ஸம்பத்தீ பக்தி ஞானாதி வ்ருத்தி க்ருத் |
ஸ்தநௌ ரக்ஷது மே நித்யம் சரீராவத்யஹாநிக்ருத் || 15

புண்ய வர்தன பாதாப்ஜாபிஷேக ஜல ஸஞ்சய: |
நாபிம் ரக்ஷது மே பார்ச்வௌ த்யுநதீதுல்ய ஸத்குண: || 16

ப்ருஷ்டம் ரக்ஷது மே நித்யம் தாபத்ரய விநாசக்ருத் |
கடிம் மே ரக்ஷது ஸதா வந்த்யா ஸத்புத்ர தாயக: || 17

ஜகனம் மேவது ஸதா வ்யங்க ஸ்வங்க ஸம்ருத்திக்ருத் |
குஹ்யம் ரக்ஷது மே பாபம்க்ரஹாரிஷ்ட விநாசக்ருத் || 18

பக்தாக வித்வம்ஸகர: நிஜமூர்தி ப்ரதர்சக: |
மூர்திமான் பாது மே ரோமம் ராகவேந்த்ரோ ஜகத் குரு: || 19

ஸர்வதந்த்ர ஸ்வதந்த்ரோஸௌ ஜாநுநீ மே ஸதாவது |
ஜங்கே ரக்ஷது மே நித்யம் ஸ்ரீமத்வமத வர்தன: || 20

விஜயீந்த்ர கராப்ஜோத்த ஸுதீந்த்ர வரபுத்ரக: |
குல்பௌ ஸ்ரீராகவேந்த்ரோ மே யதிராட் ஸர்வதாவது || 21

பாதௌ ரக்ஷது மே ஸர்வ பயஹாரீ க்ருபாநிதி: |
க்ஞான பக்தி ஸுபுத்ராயு: யச: ஸ்ரீபுண்யவர்தன: || 22

கர பாதாங்குளீ: ஸர்வா: மமாவது ஜகத்குரு: |
ப்ரதிவாதி ஜயஸ்வாந்த பேத சிந்ஹாதரோ குரு: || 23

நகாநவது மே ஸர்வான் ஸர்வ சாஸ்த்ர விசாரத: |
அபரோக்ஷீக்ருத ஸ்ரீச: ப்ராச்யாம் திசி ஸதாவது || 24

ஸ தக்ஷிணே சாவது மாம் ஸமுபேக்ஷித பாவஜ: |
அபேக்ஷித ப்ரதாதா ச ப்ரதீச்யாமவது ப்ரபு: || 25

தயா தாக்ஷிண்ய வைராக்ய வாக்பாடவ முகாங்கித: |
ஸதோதீச்யாமவது மாம் சாபாநுக்ரஹ சக்திமான் || 26

நிகிலேந்த்ரிய தோஷக்நோ மஹாநுக்ரஹ க்ருத் குரு: |
அதஸ்சோர்த்வம் சாவது மாமஷ்டாக்ஷரமநூதித: || 27

ஆத்மாத்மீய கராசிக்நோ மாம் ரக்ஷது விதிக்ஷு ச |
சதுர்ணாம் ச புமர்த்தாநாம் தாதா ப்ராத: ஸதாவது || 28

ஸங்கவேவது மாம் நித்யம் தத்வவித் ஸர்வஸௌக்ய க்ருத் |
மத்யாஹ்நேகம்ய மஹிமா மாம் ரக்ஷது மஹாயசா: || 29

ம்ருத போத ப்ராண தாதா ஸாயாஹ்னே மாம் ஸதாவது |
வேதிஸ்த புருஷோஜ்ஜீவி நிசீதே பாது மாம் குரு: || 30

வஹ்னிஸ்த மாலிகோத்தர்தா வஹ்நி தாபாத் ஸதாவது |
ஸமக்ர டீகா வ்யாக்யாதா குருர்மே விஷமேவது || 31

காந்தாரேவது மாம் நித்யம் பாட்ட( பாஷ்ய ) ஸங்க்ரஹக்ருத் குரு : |
ஸுதாபரிமளோத்தர்தா ஸுச்சந்தஸ்து ஸதாவது || 32

ராஜ சோர விஷ வ்யாதி யாதோவண்ய ம்ருகா திபி: |
அபஸ்மாராபஹர்தா ந: சாஸ்த்ரவித் ஸர்வதாவது || 33

கதௌ ஸர்வத்ர மாம் பாதூபநிஷதர்த்தக்ருத் குரு: |
ருக்வ்யாக்யாந க்ருதாசார்ய: ஸ்திதௌ ரக்ஷது மாம் ஸதா || 34

மந்த்ராலய நிவாஸீ மாம் ஜாக்ரத்காலே ஸதாவது:
ந்யாய முக்தாவளீ கர்தா ஸ்வப்நே ரக்ஷது மாம் ஸதா || 35

மாம் பாது சந்த்ரிகா வ்யாக்யா கர்தா ஸுப்தௌ ஹி தத்வக்ருத் |
ஸுதந்த்ர தீபிகா கர்தா முக்தௌ ரக்ஷது மாம் குரு: || 36

கீதார்த்த ஸங்க்ரஹ கர்தா ஸதா ரக்ஷது மாம் குரு : |
ஸ்ரீமத்வமத துக்தாப்தி சந்த்ரோவது ஸதாநக: || 37

இதி ஸ்ரீராகவேந்த்ரஸ்ய கவசம் பாபநாசனம் |
ஸர்வ வ்யாதி ஹரம் ஸத்ய: பாவனம் புண்ய வர்தனம் || 38

ய இதம் படதே நித்யம் நியமேன ஸமாஹித: |
அத்ருஷ்டி: பூர்ணத்ருஷ்டி: ஸ்யாத் ஏடமூகோபி வாக்பதி: || 39

பூர்ணாயு: பூர்ண ஸம்பத்தி: பக்திக்ஞானாபிவ்ருத்தி க்ருத் |
பீத்வா வாரி நரோ யேன கவசேநாபி மந்த்ரிதம் || 40

ஜஹாதி குக்ஷிகான் ரோகான் குருவர்ய ப்ரஸாதத: |
ப்ரதக்ஷிண நமஸ்காரான் குரோர் ப்ருந்தாவனஸ்ய ய: || 41

கரோதி பரயா பக்த்யா ததேதத் கவசம் படன் |
பங்கு: கூனிஸ்ச பௌகண்ட: பூர்ணாங்கோ ஜாயதே த்ருவம் || 42

சேஷாஸ்ச குஷ்ட பூர்வாஸ்ச நச்யந்த்யாமயராசய: |
அஷ்டாக்ஷரேண மந்த்ரேண ஸ்தோத்ரேண கவசேன ச || 43

ப்ருந்தாவனேஸந்நிஹிதம் அபிஷிச்ய யதா விதி |
யந்த்ரே மந்த்ராக்ஷராண்யஷ்டௌ விலிக்யாத்ர ப்ரதிஷ்டிதம் || 44

ஷோடசைருபசாரைஸ்ச ஸ்ம்பூஜ்ய த்ரிஜகத் குரும் |
அஷ்டோத்தர சதாக்யாபி: அர்சயேத் குஸுமாதிபி: || 45

பலைஸ்ச விவிதைரேவ குரோரர்சாம் ப்ரகுர்வத: |
நாம ச்ரவண மாத்ரேண குருவர்ய ப்ரஸாதத: || 46

பூதப்ரேத பிசாசாத்யா: வித்ரவந்தி திசோ தச |
படேதேதத் த்ரிகம் நித்யம் குரோர் ப்ருந்தாவநாந்திகே || 47

தீபம் ஸம்யோஜ்ய வித்யாவான் ஸபாஸு விஜயீ பவேத் |
ராஜசோர மஹாவ்யாக்ர ஸர்ப நக்ராதி பீடநாத் || 48

கவசஸ்ய ப்ரபாவேன பயம் தஸ்ய ந ஜாயதே |
ஸோம ஸுர்யோபராகாதி காலே ப்ருந்தாவநாந்திகே || 49

கவசாதி த்ரிகம் புண்யம் அப்பண்ணாசார்ய தர்சிதம் |
ஜபேத் ய: ஸததம் புத்ரான் பார்யாம் ஸ்ச ஸுமநோரமாம் || 50

க்ஞானம் பக்திம் ச வைராக்யம் புக்திம் முக்திம் ச சாச்வதீம் |
ஸம்ப்ராப்ய மோததே நித்யம் குருவர்ய ப்ரஸாதத: || 51

இதி ஸ்ரீமதப்பண்ணாசார்ய விரசிதம் ஸ்ரீ ராகவேந்த்ர கவசம் ஸம்பூர்ணம்

| ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்பணமஸ்து |

புத்தம் புதிய சுவாரசியமான செய்திகளுக்கு கூகுள் நியூஸில் பின்தொடருங்கள்:

GNews
Follow @ Google: புத்தம் புதிய மற்றும் சுவரசியமான செய்திகளை உடனுக்குடன் பெற கூகுள் நியூஸில் பின் தொடருங்கள்.