நடிகை வைஷ்ணவி அதிக அளவில் ஷார்ட் பிலிம்களில் நடித்துள்ளார்.

Mr.&Mrs. Kadhal  என்ற ஷார்ட் ப்லிம் மூலம் பிரபலமானார்.

ஜீ தமிழில் மலர் என்ற சீரியல் மூலம் சின்னத்திரையில் கால் பதித்தார்.

ஜீ தமிழில் மலர் என்ற சீரியல் மூலம் சின்னத்திரையில் கால் பதித்தார்.

ஜீ தமிழில் மலர் என்ற சீரியல் மூலம் சின்னத்திரையில் கால் பதித்தார்.