விஜே சித்ரா கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் இறந்ததையடுத்து, காவ்யா அறிவுமணி முல்லையாக நடித்து வருகிறார்.

காவ்யா அறிவுமணி இதற்கு முன்னர் பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் அறிவு கதாபாத்திரத்தில் நடித்துவந்தார்.

காவ்யா அறிவுமணி இதற்கு முன்னர் பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் அறிவு கதாபாத்திரத்தில் நடித்துவந்தார்.