ஆயிஷா திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சி துறையில் பணியாற்றி வருகிறார்

ஆயிஷா பொன்மகள் வந்தாள் என்ற தொடரில் அறிமுகமானார்.

ஆயிஷா மாயா என்ற சீரியலில் நடித்துள்ளார்.

ஆயிஷா ஜீ தமிழில் சத்யா சீரியலில் நடித்து வருகிறார்.