உறக்கம் தெளி பெண்ணே! திருப்பாவை பாடலும், விளக்கமும் -9

தூமணி மாடத்துச் சுற்றும் விளக்கெரிய,தூமங் கமழத் துயிலணைமேல் கண்வளரும்மாமான் மகளே! மணிக்கதவம் தாள்திறவாய்;மாமீர்! அவளை எழுப்பீரோ? உம்மகள்தான்ஊமையோ? அன்றிச் செவிடோ அனந்தலோ?ஏமப் பெருந்துயில் மந்திரப் பட்டாளோ?‘மாமாயன், மாதவன், வைகுந்தன்’ என்றென்றுநாமம் பலவும் நவின்றேலோ ரெம்பாவாய் பொருள்: தூய்மையான மணிகளைக் கொண்ட மாடத்தில் விளக்குகள் எரிய,வாசனைப் புகை மணக்கும் படுக்கையில் கண் உறங்கும் மாமன் மகளே! மணிகள் பதிக்கப்பட்ட கதவின் தாழ்ப்பாளை திற!மாமி!அவளை எழுப்புகிறீர்களா ? நாங்கள் இவ்வளவு நேரம் அழைத்தும் அவள் பதில் ஏதும் சொல்லவில்லையே ஏன்
 
உறக்கம் தெளி பெண்ணே! திருப்பாவை பாடலும், விளக்கமும் -9

தூமணி மாடத்துச் சுற்றும் விளக்கெரிய,
தூமங் கமழத் துயிலணைமேல் கண்வளரும்
மாமான் மகளே! மணிக்கதவம் தாள்திறவாய்;
மாமீர்! அவளை எழுப்பீரோ? உம்மகள்தான்
ஊமையோ? அன்றிச் செவிடோ அனந்தலோ?
ஏமப் பெருந்துயில் மந்திரப் பட்டாளோ?
‘மாமாயன், மாதவன், வைகுந்தன்’ என்றென்று
நாமம் பலவும் நவின்றேலோ ரெம்பாவாய்

பொருள்:

தூய்மையான மணிகளைக் கொண்ட மாடத்தில் விளக்குகள் எரிய,வாசனைப் புகை மணக்கும் படுக்கையில் கண் உறங்கும் மாமன் மகளே! மணிகள் பதிக்கப்பட்ட கதவின் தாழ்ப்பாளை திற!
மாமி!அவளை எழுப்புகிறீர்களா ? நாங்கள் இவ்வளவு நேரம் அழைத்தும் அவள் பதில் ஏதும் சொல்லவில்லையே ஏன் ?உங்கள் மகள் ஊமையா?செவிடா ?எல்லை சோம்பேறியா ?அல்லது ஏதோ மந்திரத்தால் மயக்கம் அடைந்து இன்பமாகப் பேர் உறக்கம் கொண்டாளா ? பெரிய மாயக்காரனானை ‘மாமாயன்’ என்றும்,
தாயும் தந்தையும் ஆன ‘மாதவன்’ என்றும்,
வைகுந்த வீட்டுக்குத் தலைவனான ‘வைகுந்தன்’ என்றும்
அவன் நாமங்கள் பலவற்றை நாவால் சொல்லி மனதில் நிறுத்தி கொள்வோம் வா பெண்ணே!!

திருப்பாவை பாடலும், விளக்கமும் தொடரும்..

From around the web