நவக்கிரக தோஷம் போக்கும் சூரிய பகவான் மந்திரம்..

அதிகாலையில் எழுந்து 6 மணிக்குள் நீராடி சூரியனைப் பார்த்தபடி நின்று கீழ்க்காணும் மந்திரத்தை 108 தடவை ஜெபித்துவர எந்த கிரகத்தின் தோஷம் இருந்தாலும் அதன் பாதிப்பு வெகுவாகக் குறையும். தியாயேத் ஸுர்யம் அனந்தகோடி கிரணம்!தேஜோமயம் பாஸ்கரம்!!பக்தானாம் அபயப்ரதம் தினகரம்!ஜ்யோதிர்மயம் சங்கரம்!!ஆதித்யம் ஜகதீசம் அச்யுதம் அஜம்!த்ரைலோக்ய சூடாமணீம்!!பக்தா பீஷ்டவரப்ரதம் தினமணீம்!மார்த்தாண்டம் ஆதித்யம் சுபம்!! ஞாயிற்றுக்கிழமைதோறும் அதிகாலையில் சூரியனுக்கான கோலமிட்டு, கோதுமையில் செய்த பலகாரம் படையலிட்டு இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிவந்தால் சூரியன் மற்றும் அனைத்து கிரகத்தால் ஏற்படக்கூடிய தோஷங்கள் நீங்கி,
 

அதிகாலையில் எழுந்து 6 மணிக்குள் நீராடி சூரியனைப் பார்த்தபடி நின்று கீழ்க்காணும் மந்திரத்தை 108 தடவை ஜெபித்துவர எந்த கிரகத்தின் தோஷம் இருந்தாலும் அதன் பாதிப்பு வெகுவாகக் குறையும்.

தியாயேத் ஸுர்யம் அனந்தகோடி கிரணம்!
தேஜோமயம் பாஸ்கரம்!!
பக்தானாம் அபயப்ரதம் தினகரம்!
ஜ்யோதிர்மயம் சங்கரம்!!
ஆதித்யம் ஜகதீசம் அச்யுதம் அஜம்!
த்ரைலோக்ய சூடாமணீம்!!
பக்தா பீஷ்டவரப்ரதம் தினமணீம்!
மார்த்தாண்டம் ஆதித்யம் சுபம்!!

ஞாயிற்றுக்கிழமைதோறும் அதிகாலையில் சூரியனுக்கான கோலமிட்டு, கோதுமையில் செய்த பலகாரம் படையலிட்டு இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிவந்தால் சூரியன் மற்றும் அனைத்து கிரகத்தால் ஏற்படக்கூடிய தோஷங்கள் நீங்கி, நற்பலன் பெறலாம்.

நம்புங்கள்! நல்லதே நடக்கும்!!!

From around the web