காரியதடை நீங்க பரிகாரம்

சிலருக்கு ஏற்படும் காரிய தடைக்காக இந்த பரிகாரம் சொல்லப்படுகிறது
 

சிலருக்கு எதற்கு எடுத்தாலும் வாழ்வில் காரிய தடைகள் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த பரிகாரத்தை மேற்கொள்ளலாம்.

சிலருக்கு எந்த வேலையாக சென்றாலும் அந்த வேலை கைகூடி வருவது போல் இருந்து அப்படியே நின்று விடும், காரியம் நடக்காது காரியதடை ஏற்பட்டுக்கொன்டே இருக்கும்.


முக்கியமான வேலையாக வெளியே செல்லும் முன்பு அஞ்சன கல்லை எடுத்து சிறிதளவு கல்லில் தேய்த்து பசுநெய் சிவப்பு சந்தனம் கலந்து நெற்றியில் வைத்துக்கொண்டு நற்பவி நற்பவி நற்பவி என்ற ஸ்ரீகாகபுஜன்டர் மந்திரத்தை 108முறை கூறி செல்ல காரிய தடை நீங்கி காரியம் வெற்றியடையும், நல்லது நடக்கும்


அஞ்சனகல் சிவப்பு சந்தனம் உங்கள் ஊர் நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும்.

From around the web