பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவுகள் வெளியானது: தேர்ச்சி விபரங்கள் இதோ:

தமிழகத்தில் பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவுகள் சற்றுமுன் வெளியன நிலையில் வழக்கம்போல் மாணவியர் மாணவர்களை விட அதிக சதவிகிதம் அதாவது 5.39% தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். மேலும் தமிழகத்தில் 7127 பள்ளிகள் 100% தேர்ச்சி அடைந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பிளஸ் 2 தேர்வை இந்த ஆண்டு தேர்வு எழுதிய மாணவியரின் எண்ணிக்கை 4,24,285 என்றும், மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 355,646 என்றும், அதில் பொதுப் பாடப்பிரிவில் தேர்வெழுதியோரின் எண்ணிக்கை: 7,28,516 என்றும், தொழிற்பாடப்பிரிவில் தேர்வெழுதியோரின் எண்ணிக்கை: 51,415 என்றும் பள்ளிக்கல்வித்துறை
 

பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவுகள் வெளியானது: தேர்ச்சி விபரங்கள் இதோ:

தமிழகத்தில் பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவுகள் சற்றுமுன் வெளியன நிலையில் வழக்கம்போல் மாணவியர் மாணவர்களை விட அதிக சதவிகிதம் அதாவது 5.39% தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். மேலும் தமிழகத்தில் 7127 பள்ளிகள் 100% தேர்ச்சி அடைந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

பிளஸ் 2 தேர்வை இந்த ஆண்டு தேர்வு எழுதிய மாணவியரின்‌ எண்ணிக்கை 4,24,285 என்றும், மாணவர்களின்‌ எண்ணிக்கை 355,646 என்றும், அதில் பொதுப்‌ பாடப்பிரிவில்‌ தேர்வெழுதியோரின்‌ எண்ணிக்கை: 7,28,516 என்றும், தொழிற்பாடப்பிரிவில்‌ தேர்வெழுதியோரின்‌ எண்ணிக்கை: 51,415 என்றும் பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது

தேர்வு எழுதிய மொத்த மாணவர்களின் 92.3% தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். அதில் மாணவியர்‌ 94.80 தேர்ச்சி அடைந்துள்ளதாகவும், மாணவர்கள்‌ 89.41% தேர்ச்சி அடைந்துள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது

பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவுகள் வெளியானது: தேர்ச்சி விபரங்கள் இதோ:
பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவுகள் வெளியானது: தேர்ச்சி விபரங்கள் இதோ:

From around the web