உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை லட்சக்கணக்கில் உயர்ந்து வருவதால் மனித இனமே பெரும் அச்சத்தில் உள்ளது. இந்த நிலையில் உலக அளவிலான கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் முக்கிய நாடுகளில் உள்ள கொரோனா பாதிப்பு குறித்து தற்போது பார்ப்போம் அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை: 5,085,521 ரஷ்யாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை: 308,705 பிரேசில் நாட்டில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை: 293,357 ஸ்பெயினில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை: 279,524 இங்கிலாந்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை: 248,293 இத்தாலியில்
 
உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை லட்சக்கணக்கில் உயர்ந்து வருவதால் மனித இனமே பெரும் அச்சத்தில் உள்ளது. இந்த நிலையில் உலக அளவிலான கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் முக்கிய நாடுகளில் உள்ள கொரோனா பாதிப்பு குறித்து தற்போது பார்ப்போம்

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை: 5,085,521

ரஷ்யாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை: 308,705

பிரேசில் நாட்டில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை: 293,357

ஸ்பெயினில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை: 279,524

இங்கிலாந்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை: 248,293

இத்தாலியில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை: 5,085,521

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை: 112,028

From around the web