இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துகள் 2019!

இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துகள் 2019! ஆகஸ்டு 15, 2019 தினத்தில் நாடு முழுவதும் 73வது சுதந்திர தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. இதற்காக நாடு முழுவதும் அனைத்து மாநிலங்களிலும் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. தலைநகர் டெல்லி செங்கோட்டையில் நடக்கும் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் கொடியேற்றி சிறப்புரையாற்ற உள்ளார். தமிழகத்தில் முதல்வர் கொடியேற்றி வீர செயல் புரிந்தவர்களுக்கு விருது வழங்க உள்ளார். குடும்பத்தினருடனும் நண்பர்களுடனும் சுதந்திர தின வாழ்த்துக்களைப் பகிர்ந்துக் கொள்ள வாழ்த்து படங்களை இணைத்துள்ளோம். வாழ்த்துகளைப் பகிர்ந்து சுதந்திர
 

இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துகள் 2019!

ஆகஸ்டு 15, 2019 தினத்தில் நாடு முழுவதும் 73வது சுதந்திர தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. இதற்காக நாடு முழுவதும் அனைத்து மாநிலங்களிலும் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

தலைநகர் டெல்லி செங்கோட்டையில் நடக்கும் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் கொடியேற்றி சிறப்புரையாற்ற உள்ளார். தமிழகத்தில் முதல்வர் கொடியேற்றி வீர செயல் புரிந்தவர்களுக்கு விருது வழங்க உள்ளார்.

குடும்பத்தினருடனும் நண்பர்களுடனும் சுதந்திர தின வாழ்த்துக்களைப் பகிர்ந்துக் கொள்ள வாழ்த்து படங்களை இணைத்துள்ளோம். வாழ்த்துகளைப் பகிர்ந்து சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடுவோம்.

இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துகள் 2019!
இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துகள் 2019!
இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துகள் 2019!
இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துகள் 2019!
இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துகள் 2019!
இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துகள் 2019!

From around the web