ஜனவரி 2019 இல் வெள்ளி விழா கொண்டாடிய ஆல் இந்தியா ரெயின்போ எப்எம் கோவா!!

ஆல் இந்தியா வானொலி எப்எம் ரெயின்போ கோவா வெள்ளி விழாவை ஜனவரி 24 ஆம் தேதி கொண்டாடியது அனைத்திந்திய வானொலி எனப்படும் All India Radio வினை அலுவலக மொழியில் ஆகாஷ்வாணி என்று அழைப்பர், இது இந்தியாவின் முதன்மையான அரசுத்துறை வானொலி ஒலிபரப்பு நிறுவனமாகும். 1936ஆம் ஆண்டு அரசின் தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சின் கீழ் இது நிறுவப்பட்டது. கோவா 19.12.1961 அன்று விடுதலையான போது, இந்த கோவா ரேடியோ இந்திய அரசு கையகப்படுத்தியது. இந்த சேவை
 
ஜனவரி 2019 இல் வெள்ளி விழா கொண்டாடிய ஆல் இந்தியா ரெயின்போ எப்எம் கோவா!!

ஆல் இந்தியா வானொலி எப்எம் ரெயின்போ கோவா வெள்ளி விழாவை ஜனவரி 24 ஆம் தேதி கொண்டாடியது

அனைத்திந்திய வானொலி எனப்படும் All India Radio வினை அலுவலக மொழியில் ஆகாஷ்வாணி என்று அழைப்பர், இது இந்தியாவின் முதன்மையான அரசுத்துறை வானொலி ஒலிபரப்பு நிறுவனமாகும்.

1936ஆம் ஆண்டு அரசின் தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சின் கீழ் இது நிறுவப்பட்டது.

 கோவா 19.12.1961 அன்று விடுதலையான போது, இந்த கோவா ரேடியோ இந்திய அரசு கையகப்படுத்தியது. இந்த சேவை முதலில் வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் கீழ் இருந்தது, பின்னர் அது உள்துறை அமைச்சகத்திற்கு மாற்றப்பட்டது, இறுதியாக 1963 ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதி தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகத்தின் நேரடி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் அகில இந்திய வானொலி என்று பெயரிடப்பட்டது.

ஜனவரி 2019 இல் வெள்ளி விழா கொண்டாடிய ஆல் இந்தியா ரெயின்போ எப்எம் கோவா!!

அகில இந்திய வானொலி, கோவா ஆனது, முதன்மை சேவை திட்டங்களுக்காக 10 கிலோவாட் மெகாவாட் டிரான்ஸ்மிட்டர் மூலம் இயக்கப்பட்டது, இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அதாவது 1971 ஆம் ஆண்டில் பழைய 5 கிலோவாட் மெகாவாட் டிரான்ஸ்மிட்டரில் 1971 விவித் பாரதி சேவை தொடங்கப்பட்டது.

 அதைத் தொடர்ந்து, 24/1/1994 அன்று எஃப்எம் ஸ்டீரியோ சேனல் 2 x 3 கிலோவாட் எஃப்எம் டிரான்ஸ்மிட்டர்களில் தொடங்கப்பட்டது. ஆரம்பத்தில், இந்த சேவை மாலை நேரம் மட்டுமே இருக்கும்படியாக தொடங்கப்பட்டது.

 பின்னர் 5/5/2002 முதல் பிற்பகல் நேரமும் இருக்கும்படியாக பரிமாற்றம் அடைந்தது .மேலும் காலை நேரமும் இயங்கும்படியாக 05.05.2005 முதல் வளர்ச்சியுற்றது. இப்போது இந்த சேவை 18 மணிநேரத்திற்கு கிடைக்கிறது.

ஆல் இந்தியா வானொலி எப்எம் ரெயின்போ கோவா ஆனது அதன் வெள்ளி விழாவை 24/1/2019 ஆம் ஆண்டு கொண்டாடியது.

From around the web