தூக்குதுரை, காளி இருவரையும் தூக்கிய தமிழ் ராக்கர்ஸ்

ஒவ்வொரு திரைப்படம் வெளியாகும்போதும் அந்த படம் இணையதளத்தில் வெளியிட தடை என்று நீதிமன்ற அறிவிப்பு ஒன்று வரும் ஆனால் அந்த அறிவிப்புக்கு எந்தவித மரியாதையும் இல்லாமல் படம் வெளியான ஒருசில மணி நேரங்களில் இணையதளத்தில் படங்கள் லீக் ஆகி வருகின்றது இந்த நிலையில் இன்று உலகம் முழுவதும் பிரமாண்டமாக வெளிவந்த ‘பேட்ட’ மற்றும் ‘விஸ்வாசம்’ ஆகிய இரண்டு திரைப்படங்களும் தமிழ் ராக்கர்ஸ் இணையதளத்தில் லீக் ஆகிவிட்டதாக கூறப்படுகிறது
 


தூக்குதுரை, காளி இருவரையும் தூக்கிய தமிழ் ராக்கர்ஸ்

ஒவ்வொரு திரைப்படம் வெளியாகும்போதும் அந்த படம் இணையதளத்தில் வெளியிட தடை என்று நீதிமன்ற அறிவிப்பு ஒன்று வரும்

ஆனால் அந்த அறிவிப்புக்கு எந்தவித மரியாதையும் இல்லாமல் படம் வெளியான ஒருசில மணி நேரங்களில் இணையதளத்தில் படங்கள் லீக் ஆகி வருகின்றது

இந்த நிலையில் இன்று உலகம் முழுவதும் பிரமாண்டமாக வெளிவந்த ‘பேட்ட’ மற்றும் ‘விஸ்வாசம்’ ஆகிய இரண்டு திரைப்படங்களும் தமிழ் ராக்கர்ஸ் இணையதளத்தில் லீக் ஆகிவிட்டதாக கூறப்படுகிறது


From around the web