இசையமைப்பாளர் ரஹ்மானின் கிறிஸ்துமஸ் பாடல்

இன்று உலகம் முழுவதும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை ஒட்டி இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர் ரஹ்மான் ஜிங்கிள் பெல் என்ற ஆல்பத்தை வெளியிட்டுள்ளார் அந்த ஆல்பம் இதோ.
 

இன்று உலகம் முழுவதும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது.

இசையமைப்பாளர் ரஹ்மானின் கிறிஸ்துமஸ் பாடல்

கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை ஒட்டி இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர் ரஹ்மான் ஜிங்கிள் பெல் என்ற ஆல்பத்தை வெளியிட்டுள்ளார் அந்த ஆல்பம் இதோ.

From around the web