மதுரை ஆவின் நிறுவனத்தில் கால்நடை ஆலோசகர் காலிப் பணியிடம்!!
 

மதுரை ஆவின் நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள கால்நடை ஆலோசகர் காலிப் பணியிடம் குறித்த வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பானது வெளியாகியுள்ளது. இந்தப் பதவிக்கான வயது வரம்பு, கல்வித் தகுதி, சம்பள விவரம், தேர்வு முறை, விண்ணப்பிக்கும் முறை என அனைத்துத் தகவல்கள் குறித்து இப்போது பார்க்கலாம்.

 

மதுரை ஆவின் நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள கால்நடை ஆலோசகர் காலிப் பணியிடம் குறித்த வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பானது வெளியாகியுள்ளது. இந்தப் பதவிக்கான வயது வரம்பு, கல்வித் தகுதி, சம்பள விவரம், தேர்வு முறை, விண்ணப்பிக்கும் முறை என அனைத்துத் தகவல்கள் குறித்து இப்போது பார்க்கலாம்.

பதவி:
கால்நடை ஆலோசகர்  - 05

பணி விவரம்:
மதுரை ஆவின் நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள கால்நடை ஆலோசகர் காலிப் பணியிடம் நிரந்தரப் பணியிடமாக நிரப்பப்படுகின்றது.

வயது வரம்பு :
இந்தப் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க நினைப்போருக்கானது வயது வரம்பு அதிகபட்சம் 50 வயது வரை பூர்த்தி அடைந்து இருத்தல் வேண்டும்.

சம்பள விவரம்: 
சம்பள விவரம் – ரூ.30,000 முதல் ரூ.43,000 வரை

கல்வித்தகுதி: : 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்லூரியில் B.V.Sc  போன்ற பாடப்பிரிவில் தேர்ச்சி பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.

பணி அனுபவம்: 
பணி அனுபவம்- குறைந்தது 5 ஆண்டுகள் கொண்டு இருத்தல் வேண்டும்.

தேர்வுமுறை :
1. நேர்காணல் 

விண்ணப்பிக்கும் முறை :
இந்தப் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க நினைப்போர்
01.03.2021 ஆம் தேதி காலை 09.00 மணி அன்று நடைபெறும் நேர்காணலில் பங்கு பெற வேண்டும்.

From around the web