டிஜிட்டல் சிக்ஷா & ரோஜ்கர் விகாஸ் சான்ஸ்தான் நிறுவனத்தில் 433 Apprentice காலிப்பணியிடம் அறிவிப்பு!!
 

 டிஜிட்டல் சிக்ஷா & ரோஜ்கர் விகாஸ் சான்ஸ்தான் இந்தியா நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள Apprentice  காலிப்பணியிடம் குறித்த வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பானது வெளியாகியுள்ளது. இந்தப் பதவிக்கான வயது வரம்பு, கல்வித் தகுதி, சம்பள விவரம், தேர்வு முறை, விண்ணப்பிக்கும் முறை என அனைத்துத் தகவல்கள் குறித்து இப்போது பார்க்கலாம்.

 
டிஜிட்டல் சிக்ஷா & ரோஜ்கர் விகாஸ் சான்ஸ்தான் நிறுவனத்தில் 433 Apprentice காலிப்பணியிடம் அறிவிப்பு!!

 டிஜிட்டல் சிக்ஷா & ரோஜ்கர் விகாஸ் சான்ஸ்தான் இந்தியா நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள Apprentice  காலிப்பணியிடம் குறித்த வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பானது வெளியாகியுள்ளது. இந்தப் பதவிக்கான வயது வரம்பு, கல்வித் தகுதி, சம்பள விவரம், தேர்வு முறை, விண்ணப்பிக்கும் முறை என அனைத்துத் தகவல்கள் குறித்து இப்போது பார்க்கலாம்.

பதவி:
Apprentice - 433

பணி விவரம்:
டிஜிட்டல் சிக்ஷா & ரோஜ்கர் விகாஸ் சான்ஸ்தான் இந்தியா நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள Apprentice காலிப்பணியிடம் நிரந்தரப் பணியிடமாக நிரப்பப்படுகின்றது.

வயது வரம்பு :
குறைந்தபட்சம் 18 வயது 
அதிகபட்சம் 35 வயது

சம்பள விவரம்: 
சம்பள விவரம் – குறைந்தபட்சம் ரூ.11,500/- முதல் அதிகபட்சம் ரூ.19,200

கல்வித்தகுதி: :
Apprentice  -  இந்தப் பதவிக்கு விண்ணப்பிப்போர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிலையங்களில் Degree/ Diploma தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். 

பணி அனுபவம்: 
Apprentice  – பணி அனுபவம் குறித்து எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை.

தேர்வுமுறை :
1. மதிப்பெண் அடிப்படையில் தேர்வு

விண்ணப்பிக்கும் முறை :
இந்தப் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க நினைப்போர்
https://www.dsrvsindia.ac.in/ என்ற இணைய முகவரியில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: 
இந்தப் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க நினைப்போர் 11.03.2021  ஆம் அன்றுக்குள் விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டும்.

From around the web