1 ஆம் தேதியில் பிறந்தவர்களுக்கான பிறந்தநாள் பலன்!!

1 ஆம் தேதியில் பிறந்தவர்கள் எப்பொழுதும் சுறுசுறுப்பாக இருப்பார்கள். மேலும் சாந்தமான குணம் கொண்டவர்களாக இருப்பர். மேலும் அனைவரிடமும் அன்பு குணம் கொண்டவர்களாக இருப்பர்.

 

1 ஆம் தேதியில் பிறந்தவர்கள் எப்பொழுதும் சுறுசுறுப்பாக இருப்பார்கள். மேலும் சாந்தமான குணம் கொண்டவர்களாக இருப்பர். மேலும் அனைவரிடமும் அன்பு குணம் கொண்டவர்களாக இருப்பர்.

யாரிடமும் கோபம் காட்டாமல், அமைதியினைக் கடைபிடிப்பவர்களாக இருப்பர். மேலும் எந்தவொரு செயலினையும் செய்து முடிக்க வேண்டும் என்று பிடிவாத குணம் கொண்டவர்களாக இருப்பர்.

திருமண வாழ்க்கை நீங்கள் எதிர்பார்த்ததைப் போல் சிறப்பாகவே அமையும், மேலும் ஒரு பிரச்சினை ஏற்பட்டால் மற்றவர்களை அனுசரித்துச் செல்லும் குணம் கொண்டவர்களாக இவர்கள் இருப்பர்.

மேலும் அரசு வேலை இவர்களுக்கு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம், மேலும் வேலையினைத் தவிர பிசினஸ் செய்வதிலும் ஆர்வம் கொண்டவர்களாக இருப்பர்.

மேலும் கல்வி, கேள்விகள் இவர்களை அடிச்சுக்க ஆளே கிடையாது, மேலும் வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கிப் பயணிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை கொண்டவர்களாக இருப்பர்.

பணரீதியாக பட்ட கஷ்டங்களைப் பெரிய வயதில் எளிதில் கடப்பார்கள். பொன். பொருள் என சிறப்பான வாழ்க்கை அமையப் பெற்றவர்களாக இருப்பர். கற்பனை வளமும் பேச்சு திறனும் சிறப்பாக இருக்கும்.

ஆனால் எளிதில் பிறரை நம்பிவிடும் குணம் இவர்கள் வாழ்க்கையில் பெரும் பிரச்சினையாக அமையப் பெறும்.

 

From around the web