அருமையான சுவையான காளான் சூப் செய்முறை

சூப்புக்கு மயங்காதவர்கள் இருக்க முடியாது. அப்படியே சூடாக சுள்ளென்று ஒரு சூப்பை அருந்தினால் அதுவும் நல்ல வாசனையுடன் கமகமக்க அருந்தினால் எப்படி இருக்கும். சூப் அருந்தும்போது நம் நாடி நரம்புகளை தட்டி எழுப்பி உத்வேகப்படுத்தும். சோர்வாகி கிடக்கும் நாடி நரம்புகளை உசுப்பேற்றி விடும் சுறுசுறுப்பை ஏற்றி விடும். வெஜிடெபிள் காளானில் எப்படி சுவையான சூப் தயாரிப்பது எப்படி என்பதை இக்காணொளியில் காணலாம்.
 

சூப்புக்கு மயங்காதவர்கள் இருக்க முடியாது. அப்படியே சூடாக சுள்ளென்று ஒரு சூப்பை அருந்தினால் அதுவும் நல்ல வாசனையுடன் கமகமக்க அருந்தினால் எப்படி இருக்கும். சூப் அருந்தும்போது நம் நாடி நரம்புகளை தட்டி எழுப்பி உத்வேகப்படுத்தும்.

அருமையான சுவையான காளான் சூப் செய்முறை
Photographer: Jennifer Causey, Prop Stylist: Heather Chadduck Hillegas, Food Stylist: Chelsea Zimme

சோர்வாகி கிடக்கும் நாடி நரம்புகளை உசுப்பேற்றி விடும் சுறுசுறுப்பை ஏற்றி விடும். வெஜிடெபிள் காளானில் எப்படி சுவையான சூப் தயாரிப்பது எப்படி என்பதை இக்காணொளியில் காணலாம்.

From around the web